BM系列模拟信号隔离器
BM系列模拟信号隔离器
BM系列模拟信号隔离器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数进行高速精确测量,经隔离转换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表、数显表相接,也可以与自控仪表(如PLC)、各种A/D转换器以及计算机系统配接。
 • 应用范围:

  应用于电力、铁路、石化、冶金、化工、食品、仓储等行业的自动化系统中。

  订货范例:

  具体型号:BM-AI/IS
  技术要求:输入AC 0-5A;输出DC 4-20mA;二线制;准确级0.5级。
  通讯协议:无
  辅助电源:DC24V

 •  

       BM-DIS/I、BM-DI/IS、BM-DV/IS、BM-TR/IS、BM-VR/IS、BM-R/IS、BM-DI/V、BM-DI/I、BM-DV/I、BM-DV/V、BM-TR/I的外形尺寸如图1所示:

  图1

         BM-AV/IS、BM-AI/IS、BM-DI/II、BM-DV/II、BM-DI/VI、BM-DV/VI、BM-DV/J、BM-DI/J、BM-TR/J的外形尺寸如图2所示:

  图2

          BM-TC/I、BM-TC/V的外形尺寸如图3所示:

  图3

 • 1 无源隔离器

  2 两线制输出回路供电隔离器

  3 四线制隔离器

  4 带设定点的报警器

 •  外形尺寸

       BM-DIS/I、BM-DI/IS、BM-DV/IS、BM-TR/IS、BM-VR/IS、BM-R/IS、BM-DI/V、BM-DI/I、BM-DV/I、BM-DV/V、BM-TR/I的外形尺寸如图1所示:

  图1

         BM-AV/IS、BM-AI/IS、BM-DI/II、BM-DV/II、BM-DI/VI、BM-DV/VI、BM-DV/J、BM-DI/J、BM-TR/J的外形尺寸如图2所示:

  图2

          BM-TC/I、BM-TC/V的外形尺寸如图3所示:

  图3


上一篇:没有了
67.5K
一键拨号 一键导航